• Knygų klubas "Atsiverti ir skaitai" susitinka kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 18 val. knygyne keistoteka (Paupio g. 2).

  KK taisyklės:

  · Galima ateiti neperskaičius ar nepabaigus tuo metu knygų klubo skaitomos knygos.
  · Skaitoma knyga išrenkama balsuojant.
  · Kiekviena nuomonė yra svarbi.
  · Stengtis, kad mėnesio knygą būtų skaitę kuo mažiau žmonių.
  · Užvedama ir pildoma knygų klubo knygelė.
  · Nespoilinam kitų knygų.

  Tikslai:
  · Skaityti bendrai išrinktą knygą ir kartą per mėnesį susitikus ją aptarti.
  · Daugiau skaityti.
  · Dalintis įspūdžiais.
  · Skatinti knygų klubo narių saviraišką.

  Lankymasis knygų klube yra nemokamas. Mėnesio knygos yra skelbiamo knygų klubo FB grupėje čia