Religijotyra

Šešiolikos autorių tekstai. Įvairios temos, skirtingi stiliai ir stebėjimasis Viešpaties mums dovano..
€220
Pilnas 1977-1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1-26) rinkinys..
€860
Viršelis ir iliustracijos Sonatos Svirskytės..
€080
Pirmą kartą spausdinama dar 1944 m. Vilniaus universitete apginta istoriko ir teisininko A. Kimsos (..
€320
Šioje knygoje Bhagavanas Šri Satja Sai Baba atskleidžia dievišką individualios sielos prigimtį ir bū..
€200
nuotraukos Arturo Mari, dailininkas Eugenijus Karpavičius..
€380
Kunigo, psichologo, mokslininko studija apie kunigo ir žmogaus meilę žmogui.- vyrui, moteriai,- Bažn..
€320
Pasitelkęs istoriją ir legendą, autorius pasakoja apie gyvenimą To, kuris panoro išvaduoti žmones ir..
€349
Visi kartoja: Kokie dabar blogi laikai , tačiau tegu kiekvienas daro gerai, ir laikai pasikeis.- Šv..
€100
Iš graikų kalbos vertė Česlovas KavaliauskasIš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys..
€300
Šioje kišeninėje knygelėje sudėti svarbiausi ir įdomiausi Biblijos pasakojimai. Kiekvieną pasakojimą..
€180
Exploring Worship.Iš anglų kalbos vertė Rita Brazaitienė ir Rūa Vekerotaitė..
€280
Knyga, mokanti, kaip spręsti santykių šeimoje (arba draugystėje) problemas, remiantis tikėjimu ir ps..
€400
Šis pasakojimas - apie Benį Hiną, vieną įžymiausių nūdienos išgydymų evangelistų.Daugelis dalyvavusi..
€180
Šis Biblijos vardų žodynas apima Šventojo Rašto tikrinius (dvasinių būtybių, dangaus šviesulių, asme..
€480
Lectio divina apie gailestingojo tėvo palyginimą..
€120
Pasakojimas apie tai, kaip žmogus atrado ramybę tik tada, kai sužinojo, kad jam nelemta būti ramiam...
€349
Nicholas de Lange Kembridžo universitete dėsto judaizmą. Yra svarbių knygų apie judaizmą autorius...
€460
2002 metų balandžio mėn. Žemaičių muziejuje „Alka atidarytos parodos, skirtos M. Valančiaus 200 met..
€320
Rašyk
Skambink