Knygų klubas

Knygų klubas "Atsiverti ir skaitai" susitinka kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 18 val. knygyne keistoteka (Paupio g. 2).

KK taisyklės:

· Galima ateiti neperskaičius ar nepabaigus tuo metu knygų klubo skaitomos knygos.
· Skaitoma knyga išrenkama balsuojant.
· Kiekviena nuomonė yra svarbi.
· Stengtis, kad mėnesio knygą būtų skaitę kuo mažiau žmonių.
· Užvedama ir pildoma knygų klubo knygelė.
· Nespoilinam kitų knygų.

Tikslai:
· Skaityti bendrai išrinktą knygą ir kartą per mėnesį susitikus ją aptarti.
· Daugiau skaityti.
· Dalintis įspūdžiais.
· Skatinti knygų klubo narių saviraišką.

Lankymasis knygų klube yra nemokamas. Mėnesio knygos yra skelbiamo knygų klubo FB grupėje čia

 
Rašyk
Skambink