Poezija

Dramos ir sonetai - pagrindiniai W. Shakespeare o žanrai. Būtų galima sakyti, kad šie žanrai yra esm..
€1700
Į „Reivą“ įsisuki kaip į gerą tūsą. Visų pirma kalbos, iliuzijos. Jame realybė persipina su virtualy..
€560
Elena Karnauskaitė – poetė, eseistė. Studijavo lietuvių bei prancūzų kalbas Vilniaus universitete. Y..
€790
„Jei debesis nekabo virš kalno, mėnesiena peršviečia ežero gelmes.“ Įtrūkusios mėnesienos gelmių nep..
€900
Pomirtinė profesionalaus filosofo poezijos rinktinė – visi publikuoti ir nepublikuoti eilėraščiai...
€650
Almanachas „Už kalno kalnas“ – savita tarpukario nepriklausomos Lietuvos 1938 m. antologijos „Žemaič..
€980
Šios knygos atrinkties principas gali kiek nustebinti. Joje atrinkti XX–XXI amžiaus lietuvių poetų e..
€1160
Penktoji poeto knyga. Autorius – istorikas profesionalas, eilėraščiuose gausybė senovės žydų,graikų,..
€680
Šeštoji poeto, Dionizo Poškos premijos laureato (2014) knyga, poetinės trilogijos pabaiga.Iliustraci..
€660
Vienuoliktoji poeto knyga (viso dabar jau 15) eilėraščiai proza, Vilniaus bohemos motyvai. Išeilėra..
€660
..kai net kultūra ima atrodyti kaip nevaisingas užsiėmimas, poetui artima Albero Kamiu nuostata, jog..
€290
Rašyk
Skambink