Antikvarinės knygos

Šis leidinys paruoštas, konsultuojant Lietuvos TSR MA Lietuvių literatūros institutui.Dailininkas An..
€1980
Šis leidinys paruoštas, konsultuojant Lietuvos TSR MA Lietuvių literatūros institutui.Dailininkas An..
€2000
Maldynėlis. Bažnytinės vyresnybės aprobuotas...
€200
..bet vis dėlto mūsų literatūra dar žymiai atsilieka nuo gyvosios tikrosios reikmių, nuo socialistin..
€300
V pomoščj detskoi chudožestvennoi samodejateljnosti...
€600
viršelį piešė Augustinavičius.3200 egzempliorių ir 13 egzempliorių numeruotų liuksusiniam popieriuje..
€400
Kietai įrištos dvi knygos:1. „Istorijos dėstymo metodika“. Prof. kunigo P.Penkausko paskaitos skaity..
€4000
Vienas žymiausių armėnų realistinės XIX amžiaus pabaigos-XX amžiaus pradžios prozos atstovų.Vertė A...
€220
I. Band: Grundlagen, Mit 807Ubbildungen und vielen Zablentafeln.Verlag J. Neumann-Neudamm..
€1600
Respublikos nusipelniusio kolektyvo, Vilniaus Valstybio V. Kapsuko vardo universiteto studentų dainų..
€260
Kaunas, Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys...
€800
Rašyk
Skambink