Biografijos, atsiminimai

Atsiminimų rinkinys. Atsiminimai apie kunigą Alfonsą Lipniūną (1905-1945). Jis gynė lietuvybę lenkų ..
€180
iš prancūzų kalbos vertė Vytautas Kauneckas ..
€180
iš rusų kalbos vertė Rabutė Rybelienė ..
€240
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus..
€240
Įtikinamiausia pasaulyje istorija apie reinkarnaciją.Iš anglų kalbos vertė Milda Kerši..
€280
Trakai - Vilnius - Voruta.Dailininkas A. Matuliauskas..
€300
Trakai - Vilnius - Voruta.Dailininkas Aidas Paberžis..
€300
Lietuva - Kazachstanas - Lietuva.1982-1984 ..
€100
Knygos pagrindą sudaro straipsniai, paskelbti periodinėje spaudoje ir neformaliuose leidiniuose daug..
€260
Kiekvienas jakutas, sutikęs draugą ar pažįstamą, visuomet sako: kapsie, t. y. pasakok. Šis atsako: u..
€180
Medžiagą surinko Aušra Kalinauskienė, Arūnė Tornau.Šiltas dailininko S. Krasausko dukt..
€840
Apie vieną žymiausių tarybinių aviatorių - daug naujų dokumentų, iliustracijų. Autorius remiasi žymi..
€300
Tai knyga apie profesorių Petrą Tvarijonavičių, Lietuvos vadybos draugijos atkūrėją, Lietuvos mokslo..
€160
Apie Povilą Pečeliūną - žinomą kovotoją už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę..
€180
Apie Povilą Pečeliūną - žinomą kovotoją už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę..
€200
Dailininko Adomo Varno gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Knygoje daug fotografijų, spalvotų iliustracijų..
€500
Knyga buvusio politinio kalinio, aktyvaus Norilsko sukilimo dalyvio, vėliau ryškiausio Ukmergės sąjū..
€160
Rašyk
Skambink