Grafika

Pateikti 445 ir puikiai pažįstamų, ir galbūt kažkur matytų žmonių šaržai. Juos dailininkas Zenonas T..
€200
Vilnius Art Academy Old Graphic Collection.Leidinys skirtas Vilniaus dailės akademijos 200 metų jubi..
€3000
Guttuso. Trecconi. Mucchi. Mazzullo. Cagli. Vespignani. Omiccioli..
€460
Dviejų dalių knygoje skelbiama Lietuvos senųjų meninių audinių tyrinėtojos, dailės istorikės, Vilnia..
€2400
Žemaitės kūrinių iliustracijų rinkinys. Dailininkas V.Jurkūnas...
€280
Marcei Katiliūtei, neabejotino talento grafikei, priklauso viena iš žymesnių vietų buržuazinio laiko..
€700
teksto autorė Ingrida Korsakaitė..
€300
Lietuvių, rusų, anglų kalbomis.Sudarė ir apipavidalino A. Gedminas..
€400
Vytauto Kalinausko piešiniai V. Mykolaičio-Putino „Lyrikai“...
€280
S.Stanevičiaus pasakėčių dailininko A.Kučo iliustracijų rinkinys...
€280
Dailininkės A.Makūnaitės medžio raižiniai P.Vaičaičio poezijos rinkiniui „Yra šalis“...
€260
This book is one in a series composing the Ethnic Encyclopedia of Lithuanian Culture in the USA.Engl..
€2000
lietuvių, rusų, anglų kalbomis.Sudarė ir apipavidalino V. Kisarauskas ..
€400
lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis.Dailininkas J. Galkus..
€600
Knygoje eksponuojamos autorės darytos įvairių medžių studijos...
€240
Rašyk
Skambink