Filosofija

10 tezių apie evoliucijos mokslo analizę. Gyvybės ištakų klausimas dažniausiai keliamas tik mokslišk..
€280
Šioje, anksčiau parašytoje ir dabar kai kuo papildytoje monografijoje akcentuojamas ja..
€120
Šioje, anksčiau parašytoje ir dabar kai kuo papildytoje monografijoje akcentuojamas jau keletą milij..
€100
Remiantis bendražmogiškosios Dorovės (moralės) nuostatomis, knygoje yra atlikta gili bei išsami mark..
€140
Dabarties pasaulio dvasinės sutemos ir jų žvaigždė..
€100
Knygoje aptariama daugeriopa literatūros ir filosofijos santykių problematika. Filosofinių idėjų kon..
€360
Socialliberalizmo doktrina - socialinis kompromisas kaip pagrindinis preišingų interesų derinimo met..
€160
Vilniaus pedagoginis universitetas pradeda leisti esė leidinių seriją, kurioje numatoma spausdinti p..
€240
Šiame tome spausdinami darbai aprėpia gana platų Lietuvos istorijos ir kultūros tarpsnį – nuo paskut..
€080
Šiame tome spausdinami darbai aprėpia gana platų Lietuvos istorijos ir kultūros tarpsnį – nuo paskut..
€100
Atviros Lietuvos fondas.Vertė Loreta Anilionytė..
€600
...atsitiktinai atvertęs bet kurį šios knygos puslapį, rasi kruopščiai nugludintą mintį, lyg grindin..
€380
Ar iš tiesų atėjo istorijos pabaiga , kai daugelį dešimtmečių Vakarų pasaulyje gyvavusios politinės..
€440
Tikrasis patriotizmas - tai jau ne vienos tautos patriotizmas, tai - pripažinimas, kad kiekviena ras..
€480
Monografijoje analizuojama XVIII a. Lietuvos estetinė kultūra, siekiant išryškinti jos, kaip vientis..
€600
Kovo 11-osios Akto signataro, filosofo B. Genzelio knygoje retrospektyviai vertinami istoriniai įvyk..
€480
Rašyk
Skambink