Filosofija

Pokalbiai su Philippe u Nemo. Iš prancūzų kalbos vertė Arūnas Sverdiolas ..
€120
25195
Straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvair..
€700
24298
knygą sudaro iš 1980 - 1988 m. periodikos surinkti įvairių sričių mokslininkų bei rašytojų straipsni..
€140
22287
Niekas taip nepakerta tautos, jos dorovingojo, dvasingojo prado, jos kūrybinių galių, kaip nesantaik..
€240
22110
Šiame raštų romane skelbiami lietuvių filosofo A. Maceinos (1908 - 1987) egzistencinės filosofijos s..
€500
22098
„Amerikoje dominuojantį liberalizmą Tayloras kritikuoja ypač už du dalykus už tai, kad jis neįvertin..
€320
19619
Knygelę sudaro trys straipsniai iš laikraščių Pravda , Sovetskaja kultūra ir Izvestija , skirti ..
€100
18678
Tapę įžvalgesni, aiškiai suprantame: jei naujų vėjų jėga susilpnės, jei sumanymų ir pradėtų darbų po..
€100
18677
Autorius analizuoja individo, visuomenės ir valstybės savitarpio santykius, remdamasis ties buržuazi..
€100
18675
Knygoje kalbama apie meilę, kurią tarp vyro ir moters sukelia nematomo Voltos lanko jėga...
€180
18632
Rašyk
Skambink