Kalbotyra

iš trečio, pataisyto leidimo vertė A. Rasimavičius ir J. Statkevičienė..
€260
Straipsnių rinkinys apie kalbininkams ir visai visuomenei rūpimus kalbos reikalus: gyvąją kalbą ir b..
€500
Tai gana išsamus lietuvių kalbos frazeologijos žodynas. Jame pateikti frazeologizmai iš gyvosios lia..
€1800
Artimųjų, draugų ir pažįstamų atsiminimai bei apmąstymai, paties Kazimiero pasakoti anekdotai, kai k..
€340
Parankinė kalbėtojo kyga, padedanti greitai pasitikrinti taisytinas žodyno, gramatikos, tarties, kir..
€100
Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Jono Kruopo, žymaus leksikografo ir terminologo, 100-osioms gimi..
€280
Ši frazeologizmų, somatinių posakių knyga - tai gausiai papildytas 1979 m. leidinys Lietuvių kalbos..
€1400
Knygoje nušviesti pagrindiniai lietuvių kalbos sakinio raidos procesai. Daugiausia dėmesio skiriama ..
€1000
Ketvirtojo Lietuvių kalbos gramatikos darbų tomo straipsniuose svarstomi daiktavardinio junginio (da..
€300
Straipsnių ir pokalbių rinkinys sudarytas iš pastaruosius penkiolika metų autorės rašytų ir daugiaus..
€280
Po dokumentus ir Vilniaus gatves pasižvalgius..
€140
Šis leidinys kalbos klausimais yra penktoji poeto, žurnalisto, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto s..
€140
Parengti šį leidinį paskatino archyvuose rastas ir čia publikuojamas bene svarbiausias išlikęs šios ..
€200
Knyga skirta studentams, besimokantiems specialybės kalbos...
€080
Knygoje nagrinėjami teoriniai kalbos kultūros klausimai: bendrinės kalbos sąvoka, kalbos kultūros ob..
€600
Straipsnių rinkinys apie kalbininkams ir visai visuomenei rūpimus kalbos reikalus: gyvąją kalbą ir b..
€480
Lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. 1 ir kt...
€080
Šis leidinys kalbos klausimais yra penktoji poeto, žurnalisto, Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto s..
€160
Rašyk
Skambink