Kalbotyra

Leidinyje pateikiami per keletą metų sukaupti ir ne kartą išbandyti mokomųjų užduočių komplektai. Už..
€200
Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimais patvirtino naująsias privalomos..
€260
Leidinys išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų k..
€220
Leidinys išeina du kartus per metus. Jame spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų k..
€180
Knygoje sinchroniškai eksperimentinės fonetikos ir fonologijos metodais ištirtas šiaurės žemaičių ta..
€1500
Pateikiama svarbios lingvistinės tipologijos srities – morfosintaksinės tipologijos – apybraiža. Nor..
€380
Pasakojimuose ir prisiminimuose atsispindi šio turtingo pilių, piliakalnių, dvarų, įstabių bažnyčių,..
€460
Į knygą sudėti tekstai iš įvairių Dusetų parapijos kaimų – Kavolių, Bileišių, Brogiškių, Sadūnų kaim..
€440
Monografijoje, be žodyno istorijos ir teorijos dalykų, pateikiama informacijos apie beveik pusę tūks..
€900
Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms skirta žymaus XIX a. antros pusės Žemaičių ir Lietuvos ..
€900
Knyga Lietuvių kalbos terminologijos raida yra 1967-2011 m. paskelbtų autoriaus darbų iš lietuvių ..
€1000
Rytų aukštaičiai vilniškiai - penktoji serijos Lietuvių kalbos tarmės mokyklai mokomoji knyga su..
€500
Leidinys skirtas vienam iš seniausių Lietuvos totorių rankraščių - Ivano Luckevičiaus kitabui (XVIII..
€2500
Populiariai aptariamos dažniausios kalbos klaidos, nurodoma, kaip tas klaidas taisyti, mokoma taisyk..
€120
2003–2004 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido keturias „Kalbos patarimų“ knygeles..
€140
Knygelėje pateikiamos įvairių gramatikos dalykų rekomendacijos - patarimų rinkinys redaktoriams, kal..
€200
Šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais..
€500
Rašyk
Skambink