Religijotyra

Šešiolikos autorių tekstai. Įvairios temos, skirtingi stiliai ir stebėjimasis Viešpaties mums dovano..
€220
Pilnas 1977-1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1-26) rinkinys..
€860
Viršelis ir iliustracijos Sonatos Svirskytės..
€080
nuotraukos Arturo Mari, dailininkas Eugenijus Karpavičius ..
€380
Visi kartoja: Kokie dabar blogi laikai , tačiau tegu kiekvienas daro gerai, ir laikai pasikeis.- Šv..
€100
Iš graikų kalbos vertė Česlovas KavaliauskasIš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys..
€300
Šioje kišeninėje knygelėje sudėti svarbiausi ir įdomiausi Biblijos pasakojimai. Kiekvieną pasakojimą..
€180
Šis pasakojimas - apie Benį Hiną, vieną įžymiausių nūdienos išgydymų evangelistų.Dauge..
€180
Šis Biblijos vardų žodynas apima Šventojo Rašto tikrinius (dvasinių būtybių, dangaus šviesulių, asme..
€480
Lectio divina apie gailestingojo tėvo palyginimą..
€120
Nicholas de Lange Kembridžo universitete dėsto judaizmą. Yra svarbių knygų apie judaizmą autorius...
€460
2002 metų balandžio mėn. Žemaičių muziejuje „Alka atidarytos parodos, skirtos M. Valančiaus 200 met..
€320
iš anglų kalbos vertė Vytautas Jakelis, dailininkė Carol Schwanke..
€140
Harmonizuotoji Evangelija. Sudarė Book of Life International..
€100
Enciklopedinio pobūdžio leididnys.Visa informacija suskirstyta pagal vyskupijas į šešis skyrius. Po ..
€640
Austraijoje gyvenančio teisininko daktaro apmąstymų knyga apie krikščionybę, jos vietą šiuolaikiniam..
€320
Rašyk
Skambink