Švietimas, pedagogika

Nuotraukos iš Marijampolės aukštesnosios pedagogikos mokyklos muziejaus fondų..
€280
iš Lietuvos Respublikos 1918-1940 metodinio palikimo..
€200
Leidinys skirtas apibendrinti socialinių darbuotojų atestacijos rezultatus..
€180
Leidinys skirtas apibendrinti socialinių darbuotojų atestacijos rezultatus..
€160
Kurso programa ir darbo sąsiuvinisšvietimo studijos..
€160
Projektinio darbo samprata, sociokulturinio proj. metodologija, projektavimo metodika, ugdymo projek..
€340
Mokytojo Stasio Tikūnaičio gyvenimo apybraiža. Sudarytojas Vincentas Korkutis..
€180
sudarė: J. Babravičius, L. Šipalaitė-Galinienė, L. Mačiūnas..
€180
Rinktiniai straipsniai.Informacinės technologijos mokykloje.2-oji tarptautinė konferencija.Informati..
€300
Monografijoje nagrinėjamas neįgaliųjų dailinis, muzikinis ir poetinis ugdymas, akcentuojant praktini..
€640
Informalaus tarpkultūrinio ugdymo idėjos, ištekliai, metodai ir užsiėmimai darbui su jaunais ir suau..
€280
Pagrindinis šios vengrų edukologo Peterio Rado knygos objektas - švietimo politikos kūrimas vadinamo..
€220
Rašyk
Skambink