Vadovėliai

Istorijos vadovėlis 9 klasei, Nuo Didžiosios prancūzų revoliucijos iki Pirmojo pasaulinio karo pabai..
€320
viršelyje - Liškiavos vienuolynas (R. Paknio nuotrauka)..
€080
Užduotys ir testai gali būti panaudoti kartojimo, žinių įtvirtinimo pamokose arba skirti kontrolinia..
€240
Lošimų teorijos bei socialinių ir gamtos reiškinių matematinio modeliavimo paskaitos, autoriaus skai..
€300
Šis vadovėlis – pirmas žingsnis į sudėtingų ekonominių pasirinkimų pasaulį. Ji apie tai, kaip geriau..
€300
Rašyk
Skambink