UA-101037900-1

Vadovėliai

Dalis vadovėlyje panaudotų tekstų adaptuota. Projekto vadovės prof. Irena Musteikienė ir doc. Meilut..
12296
Pateikiami pagal klases, kalbos tipus bei atpasakojimo būdą sugrupuoti tekstai ir trumpos rekomendac..
10465
Už komplektą Prie versmės autorei paskirta Lietuvių fondo (Lithuanian Foundation, INC) premija. Dali..
9494
Istorijos vadovėlis 7 klasei, Dailininkas Arnorldas Pričinas..
9215
Istorijos vadovėlis 7 klasei, Dailininkas Arnorldas Pričinas..
9214
Mokymo priemonę sudaro dvi dalys: pirmoji temų grupė skirta visuotinei istorijai, antroji - Lietuvos..
6611
Leidinyje pateikiamos nevienodo sunkumo užduotys. Vienos jų atitinka vidurinės mokyklos programą, ki..
6453
Šios serijos vadovėliuose greta chrestomatinių tekstų dedamas istorinis-kultūrinis jų komentaras, in..
6385
Šios serijos vadovėliuose greta chrestomatinių tekstų dedamas istorinis-kultūrinis jų komentaras, in..
6380
Rašyk
Skambink