Verslas, Ekonomika, Vadyba

Metodinė-mokomoji medžiaga verslo ir ekonomikos specialybių studentams.Dailininkas Antanas Bunikis..
€240
Metodinė-mokomoji medžiaga verslo ir ekonomikos specialybių studentams.Dailininkas Antanas Bunikis..
€260
Norite žinoti, kaip tai padaryti? Tada ši knyga Jums.Iš anglų kalbos vertė Gitana Megvinienė ir Lina..
€400
knyga padės ne tik praturtėti, bet ir įgyti pasitikėjimo savo jėgomis, suprasti, kiek daug galite pa..
€400
Populiariame mikroekonomikos vadovėlyje pateikiamos rinkos ekonomikos teorinės žinios, supažindinama..
€520
Šiandien daug kam trūksta pinigų, bet kai kurie, net gaunantys palyginti nedideles pajamas, kukliai ..
€600
Knygoje pateikiama reikšmingiausių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų (su priedais..
€200
Vadovėlyje aiškinama, kaip organizuojama informacija ir kuriamos informacinės sistemos valdymo spren..
€180
Vadovėlyje aiškinama, kaip organizuojama informacija ir kuriamos informacinės sistemos valdymo spren..
€160
Vadovėlis išsamiai nagrinėja visas pagrindines marketingo temas, įeinančias į platų marketingo disci..
€800
Ši knyga yra pataisytas ir papildytas leidinio Intelektualinės nuosavybės įvadas leidimas. Pagrind..
€260
Ši knyga yra pataisytas ir papildytas leidinio Intelektualinės nuosavybės įvadas leidimas. Pagrind..
€240
Knyga, nagrinėjanti reklamos kalbą ir pagrindines jos klaidas...
€220
Knyga „Europos pinigai“ yra 1999 metais išėjusio leidinio „Kelias į pinigų sąjungą“, kurio paskirtis..
€400
Leidinyje glaustai apibrėžiamos pagrindinės darbo rinkos sąvokos ir jų kiekybinės charakteristikos -..
€320
Autoriai remiasi faktais ir medžiaga, surinkta iš archyvų, muziejų fondų, žmonių, dirbusių kooperaci..
€220
Leidinyje skaitytojas gali susipazinti su vienu populiariausiu pinigu uzdirbimo budu - investavimo ..
€200
Rašyk
Skambink