Verslas, Ekonomika, Vadyba

Populiariame mikroekonomikos vadovėlyje pateikiamos rinkos ekonomikos teorinės žinios, supažindinama..
€520
Šiandien daug kam trūksta pinigų, bet kai kurie, net gaunantys palyginti nedideles pajamas, kukliai ..
€600
Knygoje pateikiama reikšmingiausių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų (su priedais..
€200
Vadovėlyje aiškinama, kaip organizuojama informacija ir kuriamos informacinės sistemos valdymo spren..
€180
Vadovėlyje aiškinama, kaip organizuojama informacija ir kuriamos informacinės sistemos valdymo spren..
€160
Ši knyga yra pataisytas ir papildytas leidinio Intelektualinės nuosavybės įvadas leidimas. Pagrind..
€260
Ši knyga yra pataisytas ir papildytas leidinio Intelektualinės nuosavybės įvadas leidimas. Pagrind..
€240
Knyga, nagrinėjanti reklamos kalbą ir pagrindines jos klaidas...
€220
Knyga „Europos pinigai“ yra 1999 metais išėjusio leidinio „Kelias į pinigų sąjungą“, kurio paskirtis..
€400
Leidinyje glaustai apibrėžiamos pagrindinės darbo rinkos sąvokos ir jų kiekybinės charakteristikos -..
€320
Autoriai remiasi faktais ir medžiaga, surinkta iš archyvų, muziejų fondų, žmonių, dirbusių kooperaci..
€220
Leidinyje skaitytojas gali susipazinti su vienu populiariausiu pinigu uzdirbimo budu - investavimo ..
€200
Apskaitos problemos: Apskaitos metodikos ir metodologijos problemos, investicijos ir jų apskaitos pr..
€200
Knygoje nagrinėjama finansų sistema, jos sudedamosios dalys, namų ūkio finansai, įmonių finansai, pr..
€540
Tikimasi, kad knyga tarnaus ir kaip vadovėlis, ir kaip praktinė knyga..
€500
Tai leidinys profesionaliam ūkinių bei viešųjų įstaigų vadybininkui ar studentui, besiruošiančiam ju..
€580
Tai leidinys profesionaliam ūkinių bei viešųjų įstaigų vadybininkui ar studentui, besiruošiančiam ju..
€600
Kaip įstaigų, įmonių vadovai, verslininkai turėtų elgtis, kad sudarytų savarankiško, savim pasitikin..
€500
Monografijoje dėstomi pagrindiniai originalios logistinės kapitalo valdymo teorijos principai. Kapit..
€440
Ėjo muitininkai krikštytis ir klausė: Mokytojau, o ką mums daryti ? Jis aiškino jiems: Nereikalauk..
€080
Rašyk
Skambink