Biografijos, atsiminimai

Tai knyga apie profesorių Petrą Tvarijonavičių, Lietuvos vadybos draugijos atkūrėją, Lietuvos mokslo..
€160
Apie Povilą Pečeliūną - žinomą kovotoją už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę..
€180
Apie Povilą Pečeliūną - žinomą kovotoją už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę..
€200
Knyga buvusio politinio kalinio, aktyvaus Norilsko sukilimo dalyvio, vėliau ryškiausio Ukmergės sąjū..
€160
Išsamus teksto dokumentavimas padeda susidaryti gana detalų vaizdą apie vyriausybių darbą 1990-1993 ..
€340
Anicetas Simutis – paskutinis prieškario Lietuvos diplomatas, diplomatinę tarnybą itin sunkiomis sąl..
€400
Šis romanas be galo asmeniškas, autobiografinis - ne tiek faktais, kiek apmąstymais, jausmais. Tai t..
€280
Sintautų mokyklos kelias nuo 19 a. pradžios iki šių dienų.Vidmanto Staniulio knygynas..
€400
Toks vienos šeimos gyvenimas, koks buvo XX amžiaus Lietuvoje, čia vaizduojamas remiantis tikrais mok..
€380
Jis buvo talentingas žmogus, svajojęs išugdyti Lietuvoje profesionalių, kūrybingų, pilietiškų menini..
€1080
Jis buvo talentingas žmogus, svajojęs išugdyti Lietuvoje profesionalių, kūrybingų, pilietiškų menini..
€1100
Inžinierius, 1927-1940 Lietuvos švietimo ministras, Valstybės kontrolierius ir Seimo pirmininkas.Pir..
€560
Nuo Vašingtono ir Džefersono iki Kenedžio ir Džonsono. Vertė Virginija Rumšienė..
€100
V. Šlekys - knygnešys, slaptos Sietyno draugijos lietuviškai spaudai platinti vienas iš steigėjų ir ..
€100
Lietuvių išeivių - Vakarų tremtinių vargų istorija. Autoriaus tiesumas, autentiška medžiaga atsimini..
€200
1919-1940 metais žuvę ir šiaip jau mirę Lietuvos lakūnai..
€180
Rašyk
Skambink