Proza

tlumaczyla z litewskiego Anastazja Stoberska..
€200
perevel s litovskogo E. Maljcasa, illiustraciji chudožnika A. Bliocha..
€320
perevel s litovskogo Virgilijus Čepaitis..
€200
perevod s litovskogo B. Balaševičiusa ..
€160
perevel s litovskogo Virgilijus Čepaitis..
€220
perevod s litovskogo B. Zalesskoi i G. Gerasimova..
€140
perevod s litovskogo G. Kanoviča i F. Šuravina..
€371
Izbrannyje proizvedenija v dvuch tomach, tom 2.Avtorizovannyj perevod s litovskogo B. Zalesskoi i G...
€240
avtorizovannyj perevod s litovskogo G. Kanoviča.Chudožnik L. Pučoriūtė ..
€200
perevod s litovsogo S. Aksenovoi i Z. Fedorovoi.Chudožnik I. Zove ..
€440
Rašyk
Skambink