Biografijos, atsiminimai

Apie unikalią chirurginę operaciją - nukirstų kojų prisiuvimą ir priauginimą Raselei. Smulkiai pasak..
€108
Apie unikalią chirurginę operaciją - nukirstų kojų prisiuvimą ir priauginimą Raselei. Smulkiai pasak..
€108
Monografijoje nagrinėjamas svarbaus XVI a. Renesanso veikalo Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papr..
Šių atsiminimų autorius, didelės kultūros publicistas, nesiekia sensacijos, negraudena, apie viską p..
apipavidalinimas ir raižiniai V. Kalinausko ..
Leidinyje, remdamasi S. Dariaus artimųjų bei jį pažinojusių asmenų pasakojimais, paties S. Dariaus r..
Autorius pasakoja apie savo kūrybos kelią, cirko ir kino artisto specifiką, sukurtus vaidmenis. Iliu..
€108
Romanas apie Šilerio jaunystę. Iš vokiečių kalbos vertė Eugenija Vengrienė..
Istorinė-biografinė apybraiža apie transatlantinius lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną..
Rašyk
Skambink