Biografijos, atsiminimai

Išsamus teksto dokumentavimas padeda susidaryti gana detalų vaizdą apie vyriausybių darbą 1990-1993 ..
€340
Anicetas Simutis – paskutinis prieškario Lietuvos diplomatas, diplomatinę tarnybą itin sunkiomis sąl..
€500
Šis romanas be galo asmeniškas, autobiografinis - ne tiek faktais, kiek apmąstymais, jausmais. Tai t..
€280
Sintautų mokyklos kelias nuo 19 a. pradžios iki šių dienų.Vidmanto Staniulio knygynas..
€400
Toks vienos šeimos gyvenimas, koks buvo XX amžiaus Lietuvoje, čia vaizduojamas remiantis tikrais mok..
€380
Jis buvo talentingas žmogus, svajojęs išugdyti Lietuvoje profesionalių, kūrybingų, pilietiškų menini..
€1250
Nuo Vašingtono ir Džefersono iki Kenedžio ir Džonsono. Vertė Virginija Rumšienė..
€100
V. Šlekys - knygnešys, slaptos Sietyno draugijos lietuviškai spaudai platinti vienas iš steigėjų ir ..
€100
Lietuvių išeivių - Vakarų tremtinių vargų istorija. Autoriaus tiesumas, autentiška medžiaga atsimini..
€200
1919-1940 metais žuvę ir šiaip jau mirę Lietuvos lakūnai ..
€180
Dvidešimt aštuonerių metų tragiškai mirusiam Andriui paskirtoje knygoje trumpas jo gyvenimo aprašyma..
€180
Apie rūstųjį sausmetį, rašytojus, jų knygas, dainas, šokius ir mus kitus...Viršelio dailininkas Roma..
€400
Šios knygos autorius ilgus metus artimai draugavo su Rasputinu, buvo jo sekretorius, todėl žinojo da..
€200
Kerolė (Carole Ann DiFalko) ištekėjo už princo Antonio Radvilos (Anthony Stanislas Radziwill) ir art..
€890
Monografija skiriama žymaus Lietuvos hidrologo, iškilaus mokslininko ir talentingo pedagogo Antano B..
€300
Naujoje pokalbių knygoje Post scriptum (sudarytoja Inga Liutkevičienė) – tas pats balsas, patraukę..
€560
Blėsta žmonių prisiminimai apie Vytauto Grivicko sukurtus spektaklius ir jį patį – dalijusį sparnus ..
€400
Knyga apie Vladą Jurgutį gražiai užpildo kitą Lietuvos kultūros ir ekonominės minties istorijos pali..
€320
Įtaigūs, lakoniški pasakojimai apie V. A. Mocarto, V. S. Bacho, Moljero, J. V. Gėtės, H. K. Andersen..
€340
Aprėpti mokyklos gyvenimą, kurio ir dalyvis, ir stebėtojas buvai beveik ištisą pusę šimto metų, – ne..
€700
Rašyk
Skambink