UA-101037900-1

Biografijos, atsiminimai

Išsamus teksto dokumentavimas padeda susidaryti gana detalų vaizdą apie vyriausybių darbą 1990-1993 ..
€340
29041
Anicetas Simutis – paskutinis prieškario Lietuvos diplomatas, diplomatinę tarnybą itin sunkiomis sąl..
€500
29026
Šis romanas be galo asmeniškas, autobiografinis - ne tiek faktais, kiek apmąstymais, jausmais. Tai t..
€280
29022
29013
Sintautų mokyklos kelias nuo 19 a. pradžios iki šių dienų.Vidmanto Staniulio knygynas..
€400
28961
Toks vienos šeimos gyvenimas, koks buvo XX amžiaus Lietuvoje, čia vaizduojamas remiantis tikrais mok..
€380
28939
Jis buvo talentingas žmogus, svajojęs išugdyti Lietuvoje profesionalių, kūrybingų, pilietiškų menini..
€1250
28901
Nuo Vašingtono ir Džefersono iki Kenedžio ir Džonsono. Vertė Virginija Rumšienė..
€100
28821
Lietuvių išeivių - Vakarų tremtinių vargų istorija. Autoriaus tiesumas, autentiška medžiaga atsimini..
€200
28647
28639
1919-1940 metais žuvę ir šiaip jau mirę Lietuvos lakūnai ..
€180
28634
Dvidešimt aštuonerių metų tragiškai mirusiam Andriui paskirtoje knygoje trumpas jo gyvenimo aprašyma..
€180
28628
Apie rūstųjį sausmetį, rašytojus, jų knygas, dainas, šokius ir mus kitus...Viršelio dailininkas Roma..
€400
28624
Šios knygos autorius ilgus metus artimai draugavo su Rasputinu, buvo jo sekretorius, todėl žinojo da..
€200
28587
Kerolė (Carole Ann DiFalko) ištekėjo už princo Antonio Radvilos (Anthony Stanislas Radziwill) ir art..
€890
28568
Monografija skiriama žymaus Lietuvos hidrologo, iškilaus mokslininko ir talentingo pedagogo Antano B..
€300
28490
Naujoje pokalbių knygoje Post scriptum (sudarytoja Inga Liutkevičienė) – tas pats balsas, patraukę..
€560
28466
Blėsta žmonių prisiminimai apie Vytauto Grivicko sukurtus spektaklius ir jį patį – dalijusį sparnus ..
€400
28458
Knyga apie Vladą Jurgutį gražiai užpildo kitą Lietuvos kultūros ir ekonominės minties istorijos pali..
€320
28430
Įtaigūs, lakoniški pasakojimai apie V. A. Mocarto, V. S. Bacho, Moljero, J. V. Gėtės, H. K. Andersen..
€340
28403
Aprėpti mokyklos gyvenimą, kurio ir dalyvis, ir stebėtojas buvai beveik ištisą pusę šimto metų, – ne..
€700
28401
Šios atsiminimų knygos autorius, pusę amžiaus dirbęs valstybinės statistikos sistemoje, pasakoja api..
€900
28397
Rašyk
Skambink