Filosofija

Knyga skiriama daugiausia humanitarinės krypties skaitytojams, universitetų filosofijos katedrų stud..
€340
19623
„Amerikoje dominuojantį liberalizmą Tayloras kritikuoja ypač už du dalykus už tai, kad jis neįvertin..
€320
19619
Kultūros filosofijai rūpi žmogaus veikloje išryškėjantys būties pavidalai. Šia ..
€640
19616
Knygelę sudaro trys straipsniai iš laikraščių Pravda , Sovetskaja kultūra ir Izvestija , skirti ..
€100
18678
Tapę įžvalgesni, aiškiai suprantame: jei naujų vėjų jėga susilpnės, jei sumanymų ir pradėtų darbų po..
€100
18677
Autorius analizuoja individo, visuomenės ir valstybės savitarpio santykius, remdamasis ties buržuazi..
€100
18675
Knygoje kalbama apie meilę, kurią tarp vyro ir moters sukelia nematomo Voltos lanko jėga...
€180
18632
Religijos vardas sako, kad religijos dalykas atremtas į du polius, tarp kurių susikuria grįžtamasis ..
€460
16257
Religijos vardas sako, kad religijos dalykas atremtas į du polius, tarp kurių susikuria grįžtamasis ..
€480
16256
Leidinyje autorius analizuoja ir apibendrina pastarųjų metų tarptautinių filosofų ir sociologų kongr..
€280
13421
Rašyk
Skambink